STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen ble i 2016 opprettet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skal virke så lenge departementet bestemmer. Den består av en representant fra hvert av følgende tre institutter: Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Karin Kroon Boxaspen

Leder
Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje

Medlem
Norsk institutt for naturforskning

Eirik Biering

Medlem
Veterinærinstituttet

DOKUMENTER OG PUBLIKASJONER

AKTUELT

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

6. December 2022

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 5, 6, 7 og 8 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende seks områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.
 

Ny informasjon og data til Ekspertgruppen

Ny informasjon og data til Ekspertgruppen

29. August 2022

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til denne vurderingen.

First24