STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen ble i 2016 opprettet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skal virke så lenge departementet bestemmer. Den består av en representant fra hvert av følgende tre institutter: Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Karin Kroon Boxaspen

Leder
Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje

Medlem
Norsk institutt for naturforskning

Eirik Biering

Medlem
Veterinærinstituttet

DOKUMENTER OG PUBLIKASJONER

AKTUELT

Webinar

Webinar

22. June 2023

Kunnskapsleverandører til Trafikklyssystemet

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet på utvandrende laksesmolt i Trafikklyssystemet 2023

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet på utvandrende laksesmolt i Trafikklyssystemet 2023

20. June 2023

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til vurderingene. Ekspertgruppen har som mandat å bruke all tilgjengelig informasjon.

Vekting i trafikklyssystemet

Vekting i trafikklyssystemet

13. December 2022

Vurderinger av naturfaglige kriterier for vekting i trafikklyssystemet og bruk av utviklingstrender. Utredinger fra ekspertgrupper og råd fra Styringsgruppen om oppfølging.  

First3Last