Andre dokumenter avlevert NFD i henhold til mandater