STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024

15. May 2024

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til vurderingene. Ekspertgruppen har som mandat å bruke all tilgjengelig informasjon.

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

18. September 2023

Oppdrag om utredning av hvordan trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks

13Last