STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Vekting i trafikklyssystemet

Vekting i trafikklyssystemet

13. December 2022

Vurderinger av naturfaglige kriterier for vekting i trafikklyssystemet og bruk av utviklingstrender. Utredinger fra ekspertgrupper og råd fra Styringsgruppen om oppfølging.  

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

6. December 2022

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 5, 6, 7 og 8 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende seks områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.
 

Ny informasjon og data til Ekspertgruppen

Ny informasjon og data til Ekspertgruppen

29. August 2022

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til denne vurderingen.