STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024

15. May 2024

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til vurderingene. Ekspertgruppen har som mandat å bruke all tilgjengelig informasjon.

13Last