STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen ble i 2016 opprettet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skal virke så lenge departementet bestemmer. Den består av en representant fra hvert av følgende tre institutter: Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Karin Kroon Boxaspen

Leder
Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje

Medlem
Norsk institutt for naturforskning

Eirik Biering

Medlem
Veterinærinstituttet

DOKUMENTER OG PUBLIKASJONER

AKTUELT

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

18. September 2023

Oppdrag om utredning av hvordan trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks

Webinar avlyst

Webinar avlyst

11. September 2023

Det blir ikke avholdt webinar i år.

2Last