STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Styringsgruppen
/ Categories: Nyheter

Informasjonsmøte om ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks

Klima- og miljøministeren har sammen med fiskeri- og havministeren mottatt en ny rapport om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

Styringsgruppen inviterer til informasjonsmøte hvor arbeidsgruppen legger fram rapportens resultater, konklusjoner og anbefalinger. 

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks. Rapporten foreslår ulike tiltak som kan bidra til å bedre samsvaret mellom disse to forvaltningssystemene. Arbeidsgruppens rapport kan leses her.

Arbeidsgruppen er nedsatt av Styringsgruppen for trafikklyssystemet, som også har levert en faglig evaluering av rapporten til departementene. Denne evalueringen kan leses her.

Informasjonsmøtet vil bli holdt på Teams 20. juni kl 1200 til 1500. 

Påmelding til møtet finner du her.

Hilsen
Styringsgruppen
 

Previous Article Hvordan påvirker Trafikklyssystemet måloppnåelsen i Kvalitetsnorm for villaks?
Print
235
ArtikkelforfatterStyringsgruppen