STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

18. September 2023

Oppdrag om utredning av hvordan trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks

Webinar avlyst

Webinar avlyst

11. September 2023

Det blir ikke avholdt webinar i år.

13Last