STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Admin
/ Categories: Nyheter

Webinar

Kunnskapsleverandører til Trafikklyssystemet

Om dere som oversender data til Ekspertgruppen i tillegg ønsker å presentere nye data og resultater på et webinar, ber vi om at det meldes fra om dette til Styringsgruppen ved Tor Næsje innen 31. august. Tentativ dato for et slikt webinar er 14. september.

Takk til alle som bidrar til Trafikklyssystemet!

Hilsen Ekspertgruppen og Styringsgruppen

Previous Article Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet på utvandrende laksesmolt i Trafikklyssystemet 2023
Next Article Webinar avlyst
Print
213
ArtikkelforfatterAdmin