STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Admin
/ Categories: Nyheter

Webinar avlyst

Det blir ikke avholdt webinar i år.

Styringsgruppen har ikke mottatt henvendelser fra kunnskapsleverandørene til Trafikklyssystemet vedrørende ønske om webinar. Det vil derfor ikke bli avholdt et slikt møte i år.

Hilsen

Styringsgruppen

Next Article Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks
Print
175
ArtikkelforfatterAdmin