STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Knut Wiik Vollset
/ Categories: Nyheter

Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet på utvandrende laksesmolt i Trafikklyssystemet 2023

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til vurderingene. Ekspertgruppen har som mandat å bruke all tilgjengelig informasjon.

Ekspertgruppen legger vekt på kvalitetssikrede og fagfellevurderte publikasjoner i sin vurdering, men arbeidet krever også at det hentes inn data fra årets sesong hvor det ikke har vært anledning til å gå gjennom en slik kvalitetssikring. Dette betyr at informasjonen som leveres inn til ekspertgruppen må ha en form som gjør det mulig å vurdere datakvalitet og usikkerhet. Tidligere år har vi i all hovedsak mottatt informasjon om utvandring av laksesmolt fra studier på Vestlandet, men vi er interessert i alle data eller publikasjoner som kan støtte våre vurderinger. 

Data om smoltutvandring

Ved oversendelse av smoltutvandringsdata er det spesielt viktig at det gis informasjon om metode, antall individer som er merket eller registrert, og mål på fordelingen (start, 10%, 25%, 50%, 75%, 90% og slutt dato). Ved registreringsdata, hvor det kan være krevende å identifisere art (for eksempel video), er det også svært viktig å gjøre klart hvor mange individ som ikke er mulig å identifisere til art. Ved merkestudier er det viktig å dokumentere merkebelastning, og om det er blitt gjort noe forsøk på å estimere dødelighet, eller i det minste dokumentere hvor mange som har vandret av de som er blitt merket. 

Informasjon som kommer inn innen 30. august 2023 blir tatt med i årets vurdering.

Vennlig hilsen
Knut Wiik Vollset
Leder Ekspertgruppen

Send gjerne data i kopi til Ekspertgruppens sekretær Sussie Dalvin

 

Previous Article Vekting i trafikklyssystemet
Next Article Webinar
Print
289
ArtikkelforfatterKnut Wiik Vollset