STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Camilla Næss
/ Categories: Nyheter

Styringsgruppas tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende den internasjonale evalueringen av trafikklyssystemets vitenskapelige grunnlag

 Mandat evalueringskomiteen

 An evaluation of the scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture

 Styringsgruppens vurdering av den vitenskapelige evalueringen av trafikklyssystemet

Next Article Ny informasjon og data til Ekspertgruppen
Print
443