STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Admin
/ Categories: Nyheter

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 5, 6, 7 og 8 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende seks områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.
 

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakseluspåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2022.

Les vurdering fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning 2022

Les rapporten fra Ekspertgruppen: Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2022

 

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2022

Styringsgruppens vurdering for 2022 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos utvandrende vill laksesmolt i produksjonsområdene gjelder. Usikkerheten i vurderingene er angitt som i tidligere vurderinger:

• Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som liten

• Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet 10-30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 %
Usikkerheten vurderes som middels

• Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet 10-30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet 10-30 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som stor

• Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som liten

• Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 %
Usikkerheten vurderes som liten

 

Trafikklysfargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

 

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)

Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

 

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen:

Ekspertgruppens leder og redaktør: Knut W. Vollset (NORCE)

Ekspertgruppens nestleder: Frank Nilsen (Universitetet i Bergen)

Ekspertgruppens medlemmer:
Ingrid Ellingsen (SINTEF Ocean AS)
Ørjan Karlsen, Havforskningsinstituttet)
Rachel A. Paterson (Norsk institutt for naturforskning)
Lars Qviller (Veterinærinstituttet)
Jofrid Skardhamar (Havforskningsinstituttet)
Leif Christian Stige (Veterinærinstituttet)
Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS)
Ola Ugedal (Norsk institutt for naturforskning)

Ekspertgruppens sekretær: Sussie Dalvin (Havforskningsinstituttet)

Previous Article Ny informasjon og data til Ekspertgruppen
Next Article Vekting i trafikklyssystemet
Print
703
ArtikkelforfatterAdmin